Príprava na vysoké školy


lekárska fakulta chémia
biológia
fyzika (ČR)
vysokoškolská matematika – dištančne individuálne