Prípravné kurzy pre školský rok 2024/2025 začínajú 7.9., 8.9. a 14.9., 15.9..


PRIHLASOVANIE DO PRÍPRAVNÉHO KURZU NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 AKTUÁLNE PREBIEHA!


Vzdelávacie centrum ACS ponúka komplexnú prípravu na vysoké školy - MEDICÍNA v malých študijných skupinách.


MIMORIADNA PONUKA


Prípravné kurzy na lekárske fakulty v SR a ČR každý druhý týždeň cez pracovné dni popoludní v malej študijnej skupine (4 – 6 študentov):


Chémia – prezenčná alebo dištančná forma

Biológia – dištančná forma


Pre študentov predmaturitného ročníka ponúkame:

Prípravné kurzy každý druhý týždeň cez pracovné dni popoludní:


PRÍPRAVA NA MEDICÍNU

Na základe princípov systematickosti, efektívnosti a profesionálneho prístupu je príprava rozdelená do 2 častí tvoriacich komplexný celok s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky:


1. Zimný semester (september ‒ december)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


2. Letný semester (január ‒ apríl)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


ŠPECIÁLNA PONUKA

Celoročná dvojsemestrálna príprava z chémie, biológie a fyziky na Lekárske fakulty v ČR. Viac informácií na www.acsspecial.sk


SKUPINOVÉ VYUČOVANIE V MALÝCH ŠTUDIJNÝCH SKUPINÁCH

1. Zimný semester (september ‒ december)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


2. Letný semester (január ‒ apríl)

8 sústredení v intervale každý druhý týždeň


Pre študentov 3. ročníka stredných škôl a 4. ročníka bilingválnych gymnázií

Celoročná príprava z chémie a biológie na Lekárske fakulty v SR